Payment Methods

Khách hàng khi thanh toán tại tất cả các cửa hàng COEDO trên toàn quốc có thể sử dụng tiền mặt cũng như tất cả các thẻ ATM, tín dụng và ghi nợ nội địa và quốc tế phổ biến.

Khi mua sắm online tại website http://coedo.com.vn/, khách hàng bắt buộc phải trả trước bằng thẻ ATM, tín dụng hoặc ghi nợ để hoàn thành đơn hàng.